KMO-advies-en-bedrijfsovernames-Multiplechoice

Consultants & partners

Reken op ons team van bedrijfsadviseurs

Elke partner binnen het team van Multiple Choice heeft expertise in een bepaald vakgebied en een degelijk track record in bedrijfsvoering. Vanuit die praktijkkennis kunnen zij degelijk advies geven en ervaring delen met ondernemers en bedrijfsleiders van KMO’s.
Onze consultants hebben één gezamenlijk passie: praktisch en pragmatisch bedrijfsadvies geven aan ondernemers met het oog op rendementsverbetering en bedrijfsoptimalisatie.

gerben vanderwallen

Gerben van der Wallen

Functie : Partner

Overname specialist – Business model analist – Familiale overdracht – KMO georiënteerd – Hands on mentaliteit

Zowel voorbereiding, klaar zetten van het bedrijf, de technische kant van een overdracht als nazorg is ons meester. Wij optimaliseren vaak eerst het business model om een betere overname prijs of vlottere overdracht te bekomen. Er wordt in overdracht en overname veel aandacht besteed aan de menselijk, emotionele kant van een overdracht.

Contactgegevens : gerben@multiplechoice.be – 0473 30 02 18

Barbara Mathieu

Functie : Bedrijfsadviseur

Overname specialist – Business strategy – Operational knowledge – Passion for KMO – Positive energy

Vanuit mijn eigen ervaring als ondernemer en zaakvoerder weet ik wat er zich onder de huid van een ondernemer afspeelt. Ik probeer in de eerste plaats een klankbord te zijn en mij in te leven in de persoonlijke situatie van de ondernemer. Niet alleen de financiële en juridische kant van een overname zijn belangrijk; ik vertrek vanuit de (meest onderschatte) emotionele kant en zorg ook voor de begeleiding bij de uitwerking van de praktische kant om zo rust te creëren bij de ondernemer in het volledige overname/overlaten traject.

Contactgegevens : barbara@multiplechoice.be – 0471 32 09 99

Onze missie

Het is onze missie om bedrijfsleiders van KMO’s inzicht te verschaffen omtrent succesvol ondernemen en te begeleiden tot zelfzekere managers die hun verantwoordelijkheden kunnen nemen naar andere partijen zoals klanten, personeel, leveranciers en stakeholders. Daarnaast streven we naar een gedegen bemiddeling bij overname of overlating waarin ieders belangen behartigd worden.

Onze waarden

Expertises

Door de expertise op een specifiek vakdomein binnen het ondernemerschap maken onze consultants advies op maat toegankelijk voor onze klanten. Bij specifieke vragen kunnen we beroep doen op ons netwerk van specialisten.

Expertises

Onze adviseurs zijn een sparring partner en vertrouwenspersoon voor bedrijfsleiders. Klanten voelen geen belemmering om vragen te stellen of problemen voor te leggen waar een oplossing voor gezocht wordt.

Expertises

Elke klantenrelatie is gebouwd op vertrouwen en transparantie. Door een open communicatie langs beide partijen kunnen de beste resultaten geboekt worden. Het doel is efficiënt leiderschap en rendabel ondernemen.

Ons team van bedrijfsadviseurs versterken?

Wilt u ook deel uitmaken van ons team van experts? Wij zoeken partners die onze klanten kunnen adviseren in een specifiek kennisveld. Laat ons weten hoe u een meerwaarde kan zijn voor Multiple Choice en wat u drijft in consultancy.